Antti Vesala Joku tyyppi Järvenpäästä kirjoittelee nettiin mieleensä juolahtaneita asioita.

STM:n mielikuvitukselliset etämyyntinäkemykset

Maanantaina 8.10. EU:n komissio antoi yksityiskohtaisen lausunnon Suomen sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellusta esityksestä, joka kieltäisi alkoholijuomien etämyynnin Suomeen sekä tähän liittyvän maahantuonnin. Ministeriö on julkaissut tämän johdosta sivuillaan omia käsityksiään tästä lausunnosta. Käsitykset ovat kauniisti sanottuna omalaatuisia. 

Käyn tässä läpi muutamia keskeisiä kohtia tähän yksityiskohtaiseen lausuntoon sekä etämyyntiaiheeseen muuten liittyvästä keskustelusta. 

Ministeriö: "[K]omissio ottaa kantaa ainoastaan lakiesityksen siihen kohtaan, jonka mukaan kaikkien etämyytyjen alkoholijuomien maahantuonti kiellettäisiin. Sen sijaan nykyiseen kaikkien alkoholijuomien etämyyntikieltoon ulkomailta Suomeen komissio ei ota kantaa."

Todellisuus: Komissio toteaa täysin yksiselitteisesti, että ehdotetun luonnoksen 32. pykälässä esitetty kielto ei ole Alkon monopolin piiriin kuuluva asia. Alkon monopoli ei koske muuta kuin kotimaassa tapahtuvaa vähittäismyyntiä. Ministeriö pitäytyy sitkeästi siinä harhaluulossa, että Alkon monopolin perusteella voitaisiin rajoittaa myös maahantuontia, vaikka asiasta on jo kymmenen vuotta sitten saatu kirkas linjaus EU-tuomioistuimesta ns. Rosengren-tapauksen yhteydessä. Systembolagetille on annettu yksinoikeus vähittäismyydä tietyn vahvuusrajan ylittäviä juomia Ruotsissa. EU-tuomioistuimen mukaan "on selvää, ettei tämä yksinoikeus kata kyseisten juomien maahantuontia"

Lisää todellisuutta: Kyseessä olisi tuonnin määrällinen rajoitus, jollaisia saa toteuttaa VAIN, jos voidaan osoittaa, että toimenpide on välttämätön ja oikeasuhtainen tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteeksi on ilmoitettu terveydensuojelu. Suomen pitäisi pystyä jotenkin todistamaan, että noin 10 cl puhdasta alkoholia per asukas, joka etämyynnin volyymi vuodessa on, uhkaisi kansanterveyttä siinä määrin, että vapaaseen liikkuvuuteen perustuville sisämarkkinoille saataisiin pystyttää alkoholijuomia koskeva erillisraja. Komissio lausunnossaan selkeästi toteaa, ettei se ole vakuuttunut esitetyn kiellon olevan välttämätön ja oikeasuhtainen. "Komissio katsoo, että sama tavoite voidaan saavuttaa muilla, vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä". 

Mikä ihmeen "nykyinen etämyyntikielto"?

Kokonaan oma aiheensa on edellä olevan sitaatin kohta "nykyisestä kaikkien alkoholijuomien etämyyntikiellosta". 

Todellisuus: Tällaista kieltoa ei ole olemassakaan, ainakaan missään lakipykälässä. On kerrassaan uskomatonta, että ministeriö voi jotain tällaista esittää julkisesti. Jotta asiassa ei tarvitsisi olla kenenkään tulkintojen varassa, lainaan tähän Perustuslakivaliokunnan lausunnon PeVL 48/2017vp ao. kohdan sellaisenaan: "Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotetun 32 ja 90 §:n sekä rikoslain 50 a luvun 1 §:n muodostama kokonaisuus ei kiellä perustuslain 8 §:n edellyttämällä tavalla perusteluissa esitetyn mukaisesti etämyyntiä yksityiseen käyttöön. Rangaistavuus on rikoslaissa kytketty alkoholin lainvastaiseen maahantuontiin, ei sitä vastoin 'etämyyntiin'." 

Tätä voi miettiä myös siitä näkökulmasta, että komissio on lausunut (kuten näissä tapauksissa lausuu) vain esitetystä lakiehdotuksesta ja siltä osin kuin siinä olevat asiat kuuluvat TRIS-menettelyssä arvioitaviksi. Ministeriö todennäköisesti haluaa tällä tavalla vain tuoda esiin tässä kohtaa omaa tulkintaansa nykytilasta ja antaa ymmärtää, että komissio olisi siitä vaikenemalla jotenkin hyväksynyt ministeriön tulkinnan (että olisi olemassa jokin "nykyinen kaikkien alkoholijuomien etämyyntikielto").

Komission lausunnosta ei tarvitse arvailla mitään; siitä voi suoraan lukea, mitä siinä on sanottu. Ei komissio ota kantaa muihinkaan mielikuvitusilmiöihin, joten miksi sitten tähän ottaisi?

Mihin katosi Visnapuu?

Hauskana yksityiskohtana komission yksityiskohtaisesta lausunnosta vielä toinen asia, jota koko lausunnossa ei mainita puolella sanallakaan. Ministeriö on parin vuoden ajan hellinyt niin sanottua Alkotaxi (Visnapuu) -tapausta kuin esikoispoikaansa, koska se on mielestään voinut sen perusteella oikeuttaa oman käsityksensä siitä, että etämyynti olisi jo nykyisen lainsäädännön perusteella kiellettyä.

Komissio luettelee lausunnossaan etämyyntiaiheen kannalta relevantteja EU-tuomioistuimen ratkaisuja ja tarkastelee perussopimuksen artiklojen vaikutuksia niiden valossa mutta ei edes mainitse Visnapuu-tapausta. Tämä saattaa johtua siitä, että Visnapuu-tapaus ei koske etämyyntiä. Virolainen yrittäjä sai alkoholirikostuomion luvattomasta vähittäismyynnistä, ei etämyynnistä. Korkeimmasta oikeudesta on kerrottu mm. minulle asiaa sieltä tiedustellessani, että tuomio koski vain kyseisiä tapahtumia, eikä käsiteltävänä ole ollut tapausta, jossa esimerkiksi kuriiriliike kuljettaa tuotteet asiakkaalle.

Enkä nyt mene ollenkaan siihen, että komissio kehottaa Suomea harkitsemaan ulkomaisille etämyyjille vastaavaa toimituspistemallia kuin Alkollakin on tällä hetkellä. 

"Meitähän eivät Brysselin herrat määräile"

Lopuksi on nostettava esiin ministeriön koottujen selitysten kohta, jossa se ilmeisesti pyrkii etukäteen oikeuttamaan sellaista etenemistapaa, jossa komission huomiot sivuuttava ja etämyynnin kieltävä lakiesitys annettaisiin silläkin uhalla, että komissio veisi Suomen tästä hyvästä oikeuteen. 

Ministeriö: "Komission yksityiskohtainen lausunto merkitsee sitä, että mahdollista lakiesitystä ei saa hyväksyä ennen 7.1.2019, mutta hallituksen mahdollinen esitys saadaan antaa sitä ennen. Lausunto merkitsee myös sitä, että Suomen on vastattava komission esittämiin huomioihin, mutta lakiesityksen hyväksyminen eduskunnassa ei edellytä komission tai minkään muunkaan tahon lupaa. Ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta todeta jäsenvaltion lainsäädäntö perustamissopimuksen vastaiseksi."

Todellisuus: "Vilpittömän yhteistyön periaate velvoittaa jäsenvaltion toteuttamaan kaikki toimenpiteet, joilla varmistetaan EU:n perussopimuksista ja säädöksistä johtuvien velvoitteiden täyttäminen. Periaate velvoittaa myös pidättäytymään kaikista toimenpiteistä, jotka voisivat vaarantaa EU:n tavoitteiden toteutumisen. Se sitoo jäsenvaltion kaikkia viranomaisia. Kansallisten tuomioistuinten ja muiden viranomaisten tulee muun muassa tulkita EU-oikeutta EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä luomien periaatteiden mukaisesti." LÄHDE: Finlex

Lisäksi tässä yhteydessä erityisen kiehtovaa on viitata parin vuoden takaiseen etämyyntiä koskeneeseen "Viiniklubi" -tuomioon Vaasan hovioikeudessa (VaaHO 2016:3). "Alkoholin haittavaikutukset ovat torjuttavissa lievemmin keinoin kuin toiminnan täydellisellä kiellolla. Alkoholilain säännökset, joiden nojalla A:n menettely on ollut lainvastaista, eivät ole EU-oikeuden mukaisia ja syyte törkeästä alkoholirikoksesta hylättiin."

TL;DR

1) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjoittaa julkisesti mielikuvituksen tuotteita komission yksityiskohtaisesta lausunnosta

2) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjoittaa julkisesti mielikuvituksen tuotteita siitä, mikä on lainsäädännön nykytila etämyynnin osalta

3) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjoittaa julkisesti mielikuvituksen tuotteita Korkeimman oikeuden Visnapuu-tuomiosta ja valikoi EU-oikeuskäytäntöä omien tarkoitusperiensä mukaisesti

4) Sosiaali- ja terveysministeriö kirjoittaa julkisesti mielikuvituksen tuotteita EU-oikeuden ja kansallisen lainsäädännön välisestä suhteesta, ilmeisenä tarkoituksenaan oikeuttaa aikomustaan uhmata komission näkemyksiä ja altistaa Suomi joutumaan asiasta EU-tuomioistuimeen

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän MarkkuJohannesLikitalo kuva
Markku Likitalo

Kansanterveyttä suojellaan ulkomaiselta alkoholilta. Ilmeisesti kotimainen alkoholi on niinkin terveellistä, että prosenttirajaa kaupassa myytävien oluiden vahvuuteen voi nostaa. Eikä se vaikuta kansanterveyteen mitenkään, kuten on todettu tähän mennessä.

Taisto Pihlajamaa

Tässä asiassa STM, samoin kuin THL veisaavat vuonna 1932 kieltolain kumoamisen yhteydessä sorvatun tilapäisen siirtymislain virren sanoja. Niitä askelia kieltolaista poispäin on otettu todella hitaan verkkaisesti. Tässä matkan varrella on jokaisen helpotusaloitteen yhteydessä kuultu vakiotoisto: "Ei kai sitä nyt näin yhtäkkiä.."

Oma ratkaisuni asiaan on ollut jo yli 10 vuotta etäOSTO. Ajan autolla Viroon, nyttemmin joskus myös Latviaan. Ostan kuorman alkotuotteita ja myös muuta tarviketta, toisenlaista hintatasoa hyödyntäen. Näin saavat kansanpaimentajat nauttia virkapalkkaansa ilman, että se minun elämääni vaikuttaa.

Kuitenkin tulee mieleen silloin kun näiden "paimenten" toilailuja taas esitetään julkisesti se, kuinka paljon tämä viranomaisten toimesta ja taholta näin levitetty viinan mainostaminen vaikuttaa kansalaisiin. Ei liene tutkittu, kuinka tämä meikäläinen holhoamismentaliteetti vaikuttaa ihmisiin. Naapureissa on maita, joissa viinasta ei puhuta, asia on vakiintunut, juomia saa rahaa vastaan kauppojen hyllyiltä, eikä ongelmia esiinny sen kummemmin.

Käyttäjän HaMi kuva
Hannu Rautomäki

Viinan saannin lisäämisestä on tullut jonkinlainen Kokoomuksen lempilapsi.
Yritys eteläeurooppalaisien juomatapojen istuttamiseksi on tie alkoholituhojen lisäämiseen.
Suomeen ei todellakaan tarvita viinan etämyyntiä pahentamaan muutoinkin kuolettavaa tilannetta.
Viite:
"Kuolleisuus maksasairauksiin ja kirroosiin on Suomessa EU:n huippua"
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/kuoll...

"Jopa 30-vuotiaat sairastuvat – kuolettava alkoholisairaus iskee yhä nuorempiin Suomessa"
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/433716-j...

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen

Toivottavasti KTM on selvittänyt alkohoolijuomien kaikkinaisen kilpailun tasavertaisuuden. Oikeustajuni mukaan tuotteita, kuten viinaakin voidaan vapaasti kaupata EU:n sisällä, kunhan kaikki värkkäävät tuotteitaan ilman valtion tukea.

Taitaa alkohooli kaiken lisäksi olla kovan luokan myrkky. Myrkyistä ja niiden ekonomiasta taitaa olla omat säädöksensä.

Kamalin skenaario on se, että jos joku pahantahtoinen EU valtio haluaa haitata Suomen kansaa, niin ko. valtakunta tukee kaikkea Suomeen myytävää viinaa riittävällä summalla. En suostu sitä aatteleen.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Kieltämisellä ja sormi pystyssä ohjaamisella lisätään halpatuontia ja ketutusta. Kieltolaki hurskasteluineen aikoinaan oli tosiaan hyvä esimerkki. Loppuiko väkijuomain kulutus, ja raitistuiko kansa ?

Käyttäjän pii3719 kuva
Pertti Ikonen

Ei ole kysyys alkoholituhoista vaan alkoholista saatavilla tuloilla, jotka elättävät monet virkamiehet valtion hallinnossa. Lisäksi alkoholin paheksunta antaa leivän monelle kunnalliselle virkamihelle. Vaaliaäniäkin alkoholin paheksunnalla Suomessa kerätään valtavia määriä.

Karri Aronen

No suomessahan ei ole sananvapauksia eikä ihmisoikeuksia... jos erehdyt olemaan valkoinen. Suomi maksaa mielummin sakkoja kuin antaa alamaiselle minkäänlaisia vapauksia.
Mitäs se herroja haittaa mihin se raha revitään kunhan on pois veronmaksajan kukkarosta.

Toimituksen poiminnat